Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia BioPura

Przydomowa oczyszczalnia ścieków fluidalna jest kolejną alternatywą w przypadku braku możliwości podłączenia się do zbiorowej kanalizacji. Nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków BioPura jest wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem zagospodarowania ścieków bytowych na własnej działce . Zbiornik takiej oczyszczalni wykonywany jest z grubego polietylenu, który charakteryzuje się wysoką trwałością niezależnie od tego jakie środowisko na niego działania. Dodatkowo konstrukcja jest solidnie wzmocniona, dzięki czemu jest odporna na obciążenia gruntu . BioPura to przydomowa oczyszczalnia, w której stosowane są dwie strefy biologiczne gwarantujące skuteczne oczyszczanie. Taka technologia  gwarantuje  bardzo wysokie parametry oczyszczalnia przy niskich kosztach eksploatacji a jednocześnie małe gabaryty takiej oczyszczalni.
Ścieki, które zostają oczyszczone przez przydomową oczyszczalnie fluidalną  mogą być swobodnie rozsączone do gruntu poprzez np: drenaż, tunele rozsączające czy studnie chłonną, a poza tym jeśli uzyska się operat wodno prawny  ścieki  takie można bezpośrednio odprowadzać do wód powierzchniowych np.: rzeka czy rów melioracyjny.

Oczyszczalnia przydomowa Biopura - zasady działania

I Etap
- Przypływ ścieków
- Spokojny dopływ ścieków gwarantuje wyższą skuteczność oczyszczalnia przydomowa
- Elementy cięższe spadają na dół, a lżejsze pojawiają się na powierzchni (sedymentacja i flotacja)
- Gdy ściek jest klarowany zaczyna przepływać do miejsca oczyszczania tlenowego

oczyszczalnia biologiczna BioPura

II Etap
- W pierwszej strefie tlenowej następuje odpowiedni rozwój błony biologicznej.
- Bakterie tlenowe oczyszcza ścieki ze związków organicznych
- W drugiej strefie tlenowej zostaje wykonane doczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych.

oczyszczalnia przydomowa biologiczna BioPura

III Etap
- Oczyszczony ściek pojawia się w osadniku wtórnym
- Błona biologiczna obumiera i zostaje recyrkulowana do osadnika wstępnego z osadnika wtórnego.
- Ścieki oczyszczone zostają odprowadzone do odbiornika

oczyszczalnie przydomowe biologiczna BioPura

Złoża fluidalne, a nie osad czynny

To czy oczyszczalnia będzie odpowiednio skuteczna zależeć będzie przede wszystkim od tego jaki sposób działania zostanie w niej zastosowany. W przypadku oczyszczalni BioPura zostają wykorzystane technologie złóż fluidalnych o swobodnie unoszącym się charakterze. Najważniejszym elementem jest tutaj oczyszczalnie tlenowe, które działa przez polipropylenowe kształtki. Na owych kształtkach dokonuje się rozwój błony biologicznej, która następnie konsumuje związki organiczne w ściekach i w ten sposób dokonuje się ich oczyszczenie. Nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że kłaczki osadu czynnego będą się wypłukiwać do odbiornika.

Dwie strefy biologiczne

W przypadku oczyszczalni BioPura stosowane są dwie strefy biologiczne niezależne od siebie. Dzięki temu można liczyć na lepsze funkcjonowanie oczyszczalni i jej większą stabilność niezależnie od ilości ścieków i osób, które je tworzą. W przypadku tylko dwóch osób będzie pracować jedynie pojedyncza strefa biologiczna. Jeśli jednak będą już na przykład 4 osoby oczyszczalnia będzie wykorzystywać obie strefy oczyszczania tlenowego.

oczyszczalnia przydomowa biopura

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków BioPura

- Bardzo wysoka skuteczność procesu oczyszczania ścieków, którą potwierdzają certyfikaty CE: testy zgodne z PN-EN:12566-3+A1:2009.
- Oczyszczalnia ścieków ma trwały zbiornik przygotowany z materiałów trwałych na działanie agresywnego środowiska
- Mała oczyszczalnia, tania i szybka w instalacji
- Nowoczesna i efektywna technologia oparta o złoża fluidalne
- Koszty użycia na niskim poziomie. Osady wywożone raz w roku, mała moc sprężarki
- Można regulować głębokość dopływu
- Praca automatyzowana w każdej oczyszczalni
- BioPura to oczyszczalnia estetyczna, której jedyny widoczny element to pojedyncza zielona pokrywa.

biologiczna oczyszczalnia przydomowa biopura dane tech
biologiczna oczyszczalnia przydomowa biopuralogo primeko smallPrimeko
Technologie Ekologiczne

BIURO: 
tel
ul. Malwowa 3

62-200 Gniezno

tel. 602 37 88 00

e-mail: biuro@primeko.pl


ODDZIAŁ POZNAŃ:

tel. 531 80 88 60

e-mail: paweł@primeko.pl
Partnerzy


vhtech

logo fann