Montaż oczyszczalni ścieków

Zakup oczyszczalni odpowiednio dobranej do potrzeb oraz istniejących warunków to już połowa sukcesu. Chcąc móc w pełni cieszyć się jej działaniem konieczny jest również profesjonalny montaż. Tylko prawidłowe zainstalowanie wszelkich elementów daje gwarancję niezawodności. Firma Primeko, poza sprzedażą oraz fachowym doradztwem oferuje również montaż. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz niezbędny, nowoczesny sprzęt umożliwia nam pracę nawet w trudnych warunkach. Podejmujemy się montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na takich gruntach, jak ił, glina czy tereny o wysokim poziomie wód gruntowych.

Oferujemy montaż:
• Przydomowych oczyszczalni ścieków
• Szamb ekologicznych
• Eko-oczyszczalni
• Oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym
• Oczyszczalni hybrydowych ze złożem biologicznym

Oczyszczalnia ścieków – cena z montażem

Na cenę przemysłowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z montażem wpływa kilka czynników. Koszt końcowy zależny jest między innymi od:
• poziomu wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku,
• miejsca montażu oraz wielkości oczyszczalni,
• rodzaju gruntu,
• rodzaju montowanej oczyszczalni,
• sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnia chłonna; tunele rozsączające, maty INDRAN itp.

Przykładowe rozwiązania

Montaż oczyszczalni z rozprowadzeniem grawitacyjnym

Czas usługi trwa 8 – 12 godzin.

Całkowity koszty montażu to:
• koszt pracy koparki,
• wykonanie wykopu,
• podłączenie oczyszczalni ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku,
• grawitacyjne rozprowadzenie oczyszczonej wody,
• uruchomienie oczyszczalni,
• niwelacja terenu,
• niezbędne materiały potrzebna do wykonania usługi takie jak żwir, rury, kształtki, studnie, tunele itp.Montaż oczyszczalni z przepompownią

Czas usługi trwa 8 – 12 godzin.

Całkowity koszty montażu to:
• koszt pracy koparki,
• wykonanie wykopu,
• podłączenie oczyszczalni ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku,
• wykonanie przepompowni,
• rozprowadzenie oczyszczonej wody,
• uruchomienie oczyszczalni,
• niwelacja terenu,
• niezbędne materiały potrzebna do wykonania usługi takie jak żwir, rury, kształtki, studnie, tunele itp.