Przemysłowa oczyszczalnia ścieków BioDisc

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowych złóż tarczowych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie BioDisc cechują się wykorzystaniem technologii tarczowych obrotowych złóż biologicznych, dzięki czemu ekologiczne oczyszczalnie ścieków te można instalować przy obiektach o bardzo nierównomiernym dopływie ścieku. Takie obiekty to głównie hotele, przedsiębiorstwa, lokale gastronomiczne, domy weselne, szkoły, pensjonaty, domy wczasowe, internaty, agroturystyka. Właściciele takich obiektów borykają się z nierównomiernym bądź sezonowym użytkowaniem lecz od oczyszczalni żąda się prawidłowego działania przez dwanaście miesięcy. Przemysłowa oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych są zbudowane oczywiście do takich warunków, czyli do nierównomiernego dopływu ścieków.

Wydajność jako znak rozpoznawczy oczyszczalni ścieków

Rozwiązania znajdujące zastosowania komercyjne

W barach, klubach, hotelach, a przede wszystkim w zakładach przemysłowych, proces oczyszczania ścieków staje się z roku na rok coraz bardziej skomplikowany. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że same zanieczyszczenia stanowią ogromne wyzwanie dla oczyszczalni, są bowiem niebezpieczną mieszanką środków czyszczących, preparatów chemicznych oraz detergentów. Nasza firma wychodzi naprzeciw i tej grupie klientów, oczyszczalnie BioDisc znane są zaś z tego, że są w stanie sprostać wymaganiom odbiorców prowadzących działalność komercyjną tak pod względem ich wydajności, jak i ekonomiczności.

Oczyszczalnia przydomowa – inwestycja na lata

Nie można się oszukiwać, nie ma takich oczyszczalni ścieków, które nie wymagałyby okresowej obsługi. Primeko oczyszczalnie przydomowe jest w stanie rozwiązać i ten problem oferując nie tylko klasyczny serwis, ale także program konserwacji prewencyjnej. Dzięki temu ewentualne problemy mogą być identyfikowane jeszcze zanim staną się naprawdę niebezpieczne, sama przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zaś w stanie funkcjonować bez zarzutu przez długie lata.

Przebieg procesu oczyszczania ścieków

Pierwszy etap oczyszczania ścieków następuje jeszcze w osadniku wstępnym. Ścieki trafiają do komory głównej, gdzie ciężkie cząstki stałe mogą łączyć się ze sobą i osadzać tworząc okresowo usuwany muł. Z kolei woda trafia do pierwszej biosfery. Tu na uwagę zasługuje zastosowanie specjalnych tarcz, które przyczyniają się do tego, że wstępne oczyszczanie charakteryzuje wyjątkowo wysoka wydajność. Z drugim etapem mamy do czynienia w systemie czerpakowym, a więc wtedy, gdy ciecz przepływa przez zamontowany na wale system. To właśnie tu ustalona wcześniej ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków, a te ścieki, które przekraczają pojemność systemu czerpakowego pozostają w osadniku wstępnym. W oczyszczalni utrzymywana jest dzięki temu równowaga hydrauliczna. Oryginalne rozwiązania zastosowane tak na pierwszym, jak i na drugim etapie sprawiają, że nawet w przypadku awarii jeszcze przez sześć godzin oczyszczalnia ekologiczna może przyjmować ścieki, dzięki czemu można mówić o znaczącej minimalizacji strat. Z trzecim etapem oczyszczania ścieków mamy do czynienia w drugiej strefie dysków. Na powierzchniach dysków narastają kolejne warstwy bakterii, a te wykorzystują składniki ścieków jako źródło swojego pożywienia. Dzięki ruchowi obrotowemu dysków możliwe staje się wytworzenie delikatnych ścieżek przepływu, te zaś przyczyniają się do tego, że ścieki są przenoszone w obrębie strefy biologicznej. Ruch obrotowy ma zresztą jeszcze jedną zaletę, pozwala bowiem na usuwanie z dysków nie tylko obumarłych bakterii, ale również ich nadmiaru. Cała powierzchnia ulega więc automatycznej regeneracji, nie ma przy tym ryzyka zatykania się stref biologicznych przez obumarłe organizmy, choć wielu innych producentów oczyszczalni ścieków boryka się z tego rodzaju problemem. Do ostatniego etapu oczyszczania dochodzi w osadniku wtórnym, do którego trafiają ścieki niemal całkowicie oczyszczone. Tu znajduje się pompa zwrotna osadów, materiał jest więc przepompowywany z dna zbiornika do osadnika wstępnego. Oczyszczanie jest dzięki temu bardziej wydajne.

Przegląd zalet procesu oczyszczania

Proces oczyszczania ścieków ma przynajmniej kilka zasługujących na uwagę zalet. Na pierwszy plan wysuwa się prostota układów mechanicznych, nie bez znaczenia jest jednak samoregulacja procesu bakteriologicznego, a także zastosowanie systemu czerpakowego, który gwarantuje, że oczyszczalnia ekologiczna będzie mogła zmieniać swoją wydajność w zależności od potrzeb użytkownika. Warta podkreślenia jest też cicha praca rozwiązania tego typu

Jakość ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BioDisc mają szereg zalet, jedną z nich jest stała jakość ścieków. Każda oferuje utrzymanie jej na surowym poziomie wyznaczanym przez przepisy prawa, nie bez znaczenia jest jednak i to, że standard oczyszczanych ścieków może być dodatkowo podniesiony, jeśli takie jest życzenie osoby, który zajmuje się nadzorem funkcjonowania rozwiązania tego typu.

Względy bezpieczeństwa

Troska o bezpieczeństwo użytkownika sprawia, że rozwiązania oczyszczalni BioDisc są wyposażone między innymi w niskoprofilową zamykaną pokrywę oraz platformę, która pozwala na uzyskanie pełnego dostępu do silnika i łożysk. ekologiczna oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w panel sterowania, a także zintegrowany system alarmowy.