Przemysłowe oczyszczalnie HNV

Oczyszczalnia biologiczna typu HNV uważana jest za jedną z najbardziej nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Z powodzeniem mogą być zresztą wykorzystywane nie tylko w gminach i osiedlach, ale także w mniejszych miejscowościach, a nawet w obiektach przemysłowych. Jednym ze znaków rozpoznawczych oczyszczalni tego typu jest to, że wykonuje się je na indywidualne zamówienie uwzględniając potrzeby inwestora. Dużym atutem omawianego rozwiązania okazuje się być również kontenerowa zabudowa oczyszczalni ścieków, dzięki której oczyszczalnia ekologiczna staje się bardziej przepustowa. Inwestorom do gustu przypada również to, że zbiorniki wykorzystywane w oczyszczalni ścieków są wykonane z żywic poliestrowych dodatkowo wzmocnionych włóknem szklanym, daje to bowiem gwarancję większej wytrzymałości tego rozwiązania. Na uwagę zasługuje i to, że do wykonania korpusu oczyszczalni wykorzystana została technologia nawijania krzyżowego, dzięki niej możliwe jest bowiem uzyskanie wyjątkowo wysokiej wytrzymałości mechanicznej wpływającej na żywotność tego rozwiązania. Wysokiej jakości żywice poliestrowe występują w połączeniu z wyjątkowo nowoczesną technologią produkcji, dzięki czemu klienci mogą liczyć na zbiorniki, które charakteryzują się nie tylko przystępną ceną, ale także łatwością ich transportowania. Oczyszczalnie ścieków zwracają na siebie zresztą uwagę i dlatego, że wytrzymałość mechaniczna idzie w ich przypadku w parze z odpornością na szkodliwe działanie substancji chemicznych, a to gwarantuje ich wyjątkowo długie użytkowanie. Jeszcze innym atutem urządzeń typu HNV jest brak elementów ruchomych. I on okazuje się mieć duże znaczenie zwiększając nie tylko skuteczność, ale także trwałość ich działania.

Przegląd zalet przydomowej oczyszczalni ścieków typu HNV

Analizując zalety urządzeń kompaktowych typu HNV na pierwszy plan wysuwa się ich długą żywotność, nie ulega wątpliwości jednak, że nie mówimy wcale o ich jedynym atucie. Nie bez znaczenia jest i to, że oczyszczalnia może być zamontowana nie tylko na ziemi, ale także w nasypie, dzięki czemu można wykorzystać ją w zdecydowanie większej liczbie miejsc. Same ścieki są nie tylko klarowne, ale również bezwonne, co zmniejsza uciążliwość tego rodzaju rozwiązania, brak elementów ruchomych sprawia zaś, że osoby zajmujące się opieką nad oczyszczalnią nie muszą ich nieustannie kontrolować. Nie można nie wspomnieć również o wysokim poziomie oczyszczania ścieków oraz o niskim zużyciu energii, na uwagę zasługuje jednak również łatwość, z jaką oczyszczalnie są montowane

Z jakich elementów składają się biologiczne oczyszczalnie typu HNV?

Mówiąc o podstawowych elementach, z których składają się ekologiczne oczyszczalnie ścieków HNV wypada w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kratę która, w zależności od modelu, może być zarówno ręczna, jak i automatyczna. Innymi elementami, bez których nie można wyobrazić sobie tego rodzaju rozwiązań są: osadnik wstępny, zbiornik oczyszczalni ścieków wyposażony w stopień biologiczny oraz osadnik wtórny, piaskownik napowietrzny, a także studzienka pomiarowo-kontrolna. Nie oznacza to zresztą, że w szczególnych okolicznościach klient nie może oczekiwać zainstalowania innych urządzeń. Do wyboru ma przy tym rozwiązania takie, jak choćby separator tłuszczu oraz zbiornik retencyjny. Budowa oczyszczalni biologicznych tego typu uprawnia nas do stosowania ich podziału na dwie grupy. Pierwsza obejmuje biologiczne oczyszczanie ścieków z nitryfikacją i denitryfikacją typu HNV-N, druga zaś te, które dysponują nitryfikacją typu NHV-P, nie posiadają jednak możliwości denitryfikacji.

Charakterystyka oczyszczalni ścieków typu HNV-N

Gdy mamy do czynienia z kontenerową oczyszczalnią ścieków typu pierwszego (a więc umożliwiającą tak nitryfikację, jak i denitryfikację) możemy liczyć na rozwiązanie składające się nie tylko z komory anoksycznej, ale również z komory aerobowej i osadnika wtórnego. W tym przypadku duże znaczenie ma wielkość przepustowości i to właśnie ona decyduje o tym, czy będziemy mieli do czynienia z rozwiązaniem produkowanym w jednym, czy też kilku zbiornikach. Jeszcze przed inwestycją w oczyszczalnię tego typu niezbędne okazuje się zainstalowanie krat i piaskownika, jeśli zaś istnieje taka potrzeba, wskazane jest również zamówienie separatora tłuszczu.

Sposób funkcjonowania oczyszczalni ścieków typu HNV-N

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak działa oczyszczalnia ścieków biologiczna typu HNV-N muszą mieć świadomość tego, że mają do czynienia z procesem, dla którego charakterystyczna jest wieloetapowość. Na pierwszy plan wysuwa się przeczyszczenie mechaniczne i dopiero po tym etapie ścieki pojawiają się w komorze denitryfikacyjnej. Przebywają tam przez co najmniej 12 godzin, właśnie tyle jest niezbędne bowiem do usunięcia do oddzielnego zbiornika osadu. Warunki panujące w komorze są na tyle korzystne, że możliwe staje się nawet pozbycie się nitratu azotu, dzięki czemu osiadanie osadu ulega znaczącej poprawie. Do kolejnego etapu dochodzi już w przedłużonej komorze aerobowej znajdującej się w reaktorze napowietrzanym. Tu zastosowanie znajduje metoda osadu czynnego oraz oksydowanie azotu nadmiernego, który w następstwie przeprowadzonych działań przyjmuje postać nitratów. W osadniku wtórnym osad trafia na cienkowarstwowy wkład, a pompa mamutowa zwraca go do reaktora biologicznego. Już oczyszczone ścieki są usuwane z oczyszczalni aby trafić do odbiornika. Oczyszczalnia biologiczna tego typu jest ceniona między innymi ze względu na wyjątkowo wysoki poziom redukcji związków węgla, nie można jednak nie docenić i tego, że przy minimalnych kosztach związanych z jej konserwacją, oczyszczalnia tego typu pozwala na częściową eliminację azotu oraz fosforu.

Charakterystyka oczyszczalni ścieków typu HNV-P

Nieco inaczej działa kontenerowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu HNV-P. W tym przypadku mamy do czynienia z rozwiązaniem, które składa się nie tylko z osadnika wstępnego, ale także reaktora napowietrzanego i osadnika wtórnego. Może być produkowana jako jeden lub kilka zbiorników, w zależności od tego, jaka jest jej przepustowość. Jeszcze przed jej instalacją wskazane jest zamontowanie krat, a w dalszej kolejności również piaskownika

Sposób funkcjonowania biologicznej oczyszczalni ścieków typu HNV-P

Zasada jej funkcjonowania nie jest zbyt skomplikowana. Pierwszy etap związany jest z zatrzymaniem ścieków na przynajmniej dwie godziny w osadniku wstępnym, w którym popa mamutowa usuwa osad przekazując go do oddzielnego zbiornika. Reaktor napowietrzny w kolejnym etapie dokonuje oczyszczenia ścieków, a ciągle obecny osad ponownie trafia do osadnika wstępnego. Gdy ścieki przepływają przez reaktor biologiczny trafiają do osadnika wtórnego, osad osiadły na cienkowarstwowym wkładzie sedymentacyjnym jest zaś wytytłany po raz kolejny do reaktora biologicznego. Po tym etapie oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika