Biologiczne oczyszczalnie ściekówBiologiczne oczyszczalnie ścieków typu ES to oczyszczalnie przydomowe przystosowane do 6-60 obywateli statycznych (EO). Swoje zastosowanie znajdą zatem w domach jednorodzinnych, zespołach domów, domach wielorodzinnych, ale również w innych obiektach, takich jak hotele, restauracje, szkoły, zakłady pracy, itp. Oczyszczalnie biologiczne służą przede wszystkim do czyszczenia kanalizacji ze wszystkich źródeł – kuchni, łazienki, WC, itp. Ich projekt wykonany jest zgodnie z normami oraz przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej EN 12566 -3. Nowoczesne, dbające o środowisko naturalne i niezawodne! Rewelacyjnie działają nawet przy przeciętnym dopływie ścieków oraz w okresie zimowym. Oczyszczona woda posiada jakość odpowiadającą wymaganiom higienicznym oraz wodno-gospodarczym, dzięki czemu przetworzone ścieki bez obaw można odprowadzać do wód podziemnych przez obiekt zapewniający wsiąkanie.

Co ważne – początkowa cena oczyszczalni biologicznej jest wyższa niż cena szamba, jednak niskie koszty jej użytkowania gwarantują zwrot inwestycji w zaledwie kilka lat!Z czego składa się biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ES?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ES składa się z następujących części:
• Wyposażenie technologiczne,
• Walcowy zbiornik wodoszczelny (z ewentualną nadbudową),
• Programator,
• Przyłącza do rurociągu wlotowego i wylotowego,
• Osłona,
• Sprężarka,
• System pompowy,
• Układ napowietrzania.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są wymiarowane w znaczeniu (EN 12566 – 3) do przepływu ścieków do 8,1 m3/dzień. Obciążenie substancjami organicznymi osiąga wartość do 3,6 kg BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen /dzień).Jakie są zalety oczyszczalni biologicznej?

• Niegłośne i bezzapachowe działanie,
• wysoki parametr oczyszczania potwierdzony normą EN 12566-3 oraz wysoka jakość oczyszczania 98,6%,
• możliwość odzyskania i ponownego zużycia wody,
• prosty i szybki montaż,
• niskie koszty eksploatacji,
• małe wymiary oczyszczalni,
• trzyletnia gwarancja na podzespoły,
• prosta obsługa.

Komory technologiczne w oczyszczalni ścieków ES 6 – 20

• przestrzeń denitryfikacyjna („nienapowietrzane” części zbiornika podzielone na kilka komór)
• przestrzeń nitryfikacyjna (utleniania) (część zbiornika „napowietrzana „ w drodze delikatnej aeracji)Opis procesu oczyszczania

Ścieki doprowadzane są do wstępnej przestrzeni denitryfikacji za pomocą rurociągu wlotowego, w którym znajduje się kosz prętowy, służący do zatrzymania większych zanieczyszczeń mechanicznych. Następnie trafiają do pierwotnej przestrzeni utleniającej (która posiada układ napowietrzania z elementem napowietrzającym), skąd woda przedostaje się do głównej przestrzeni denitryfikującej. Następnie następuje przechwycenie lekkich wypłukanych w procesie flotacji (pływających) cząsteczek i cząsteczek szybko sedymentujących. W przestrzeni denitryfikacyjnej dochodzi jednocześnie do usunięcia zanieczyszczeń azotowych ze ścieków przepływających do głównej przestrzeni utleniania, w której znajduje się główny system napowietrzający zakończony koło dna elementami napowietrzającym. Za jego pośrednictwem sprężarka dostarcza do przestrzeni utleniania niezbędną ilość powietrza. Pracujące mikroorganizmy usuwają ze ścieków zanieczyszczania organiczne oraz azotowe. Z przestrzeni utleniania woda przepływa do przestrzeni separującej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonej wody. Osad czynny sedymentuje na dnie przedziału separatora, a oczyszczona woda wypływa przez odpływ z oczyszczalni.

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w system przepompowywania (recyrkulacji), który składa się z dwóch pomp powietrza (tzw. mamut). Są one „napędzane” powietrzem ze sprężarki i przepompowują osad czynny pomiędzy przestrzeniami w oczyszczalni. Jedna z nich przepompowuje osad czynny z dna przestrzeni separatora z powrotem do przestrzeni aktywacji (recyrkulacja zewnętrzna), a druga przepompowuje osad czynny pod kosz prętowy (recyrkulacja wewnętrzna). Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwustronne hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni wody. Ten system doczyszczania powierzchni zapewnia czyszczenie powierzchni wody w separatorze (a przez to rozdrobnienie ewentualnie wypłukanego osadu czynnego) oraz w razie potrzeby doczyszczenie powierzchni (z lekkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni). Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane zaworami znajdującymi się w rozdzielaczu.