Biologiczne oczyszczalnie ścieków ESBiologiczne oczyszczalnie ścieków typu ES to oczyszczalnie przydomowe dla 6-60 obywateli statycznych (EO). Oczyszczalnie ścieków tego typu odnajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, zespołach domów, domach wielorodzinnych oraz innych obiektach, takich jak hotele, restauracje, szkoły, zakłady pracy, przedszkola itp.
Praca tej oczyszczalni ścieków polega na zasadzie mechaniczno – biologicznej, biologiczne oczyszczalnie ścieków służą do czyszczenia w kanalizacji ściekowej ze wszystkich źródeł składników organicznych (kuchnia, łazienka, WC itp). Oczyszczalnie biologiczne są zaprojektowane zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej EN 12566 -3, ich atutem jest odporność na działanie środowiska i długa żywotność. Stosowanie ich pozwala na nowoczesną oraz ekologiczną utylizację ścieków

Eksploatacja oczyszczalni biologicznej jest niezawodna, nawet przy przeciętnym dopływie ścieków oraz w okresie zimowym. Woda po oczyszczeniu, swoją jakością odpowiada wymaganiom higienicznym i wodno-gospodarczym, dlatego oczyszczone ścieki można odprowadzać do wód podziemnych przez obiekt zapewniający wsiąkanie.Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ES składa się z następujących części:

– Wyposażenie technologiczne,
– Walcowy zbiornik wodoszczelny (z ewentualną nadbudową),
– Programator,
– Przyłącza do rurociągu wlotowego i wylotowego,
– Osłona,
– Sprężarka,
– System pompowy,
– Układ napowietrzania,

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są wymiarowane w znaczeniu (EN 12566 – 3) do przepływu ścieków do 8,1 m3/dzień. Obciążenie substancjami organicznymi osiąga wartość do 3,6 kg BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen /dzień).Zalety oczyszczalni biologicznej:

– niegłośne i bezzapachowe działanie,
– wysokie parametr oczyszczania potwierdzony normą EN 12566-3 oraz wysoka jakość oczyszczania 98,6%,
– możliwość odzyskania i ponownego zużycia wody,
– prosty i łatwy montaż,
– niskie koszty eksploatacji,
– małe wymiary oczyszczalni,
– trzyletnia gwarancja na podzespoły,
– prosta obsługa,

Oczyszczalnie ścieków przyjazna środowisku

Doskonale zdajemy sobie sprawę, z faktu jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego informujemy, że oczyszczalnia przydomowa montowana przez nas osiaga wysoki stopień oczyszczania (aż 90-98%) przy niskim zużyciu prądu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zaprojektowana jako mało obciążony system o czasie przetrzymywania od 24 do 72 godzin i całkowitą stabilizacją osadu czynnego. Generowanie osadu czynnego jest przy tym minimalne.

Komory technologiczne w oczyszczalni ścieków ES 6 – 20

– przestrzeń denitryfikacyjna („nienapowietrzane” części zbiornika podzielone na kilka komór),
– przestrzeń nitryfikacyjna (utleniania) (część zbiornika „napowietrzana „ w drodze delikatnej aeracji)Opis procesu oczyszczania

Ścieki doprowadzane do wstępnej przestrzeni denitryfikacji za pomocą rurociągu wlotowego, w którym znajduje się kosz prętowy, służący do zatrzymania większych zanieczyszczeń mechanicznych. Następnie trafiają do pierwotnej przestrzeni utleniającej (która posiada układ napowietrzania z elementem napowietrzającym), skąd woda przedostaje się do głównej przestrzeni denitryfikującej, w której następuje przechwycenie lekkich wypłukanych w procesie flotacji (pływających ) cząsteczek i cząsteczek szybko sedymentujących. W przestrzeni denitryfikacyjnej dochodzi jednocześnie do usunięcia zanieczyszczeń azotowych ze ścieków, które przepływają do głównej przestrzeni utleniania, w której znajduje się główny system napowietrzający zakończony koło dna elementem (ami) napowietrzającym. Za jego pośrednictwem sprężarka dostarcza do przestrzeni utleniania niezbędną ilość powietrza. Pracujące mikroorganizmy usuwają ze ścieków zanieczyszczania organiczne oraz azotowe. Z przestrzeni utleniania woda przepływa do przestrzeni separującej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonej wody. Osad czynny sedymentuje na dnie przedziału separatora a oczyszczona woda wypływa przez odpływ z oczyszczalni. Ekologiczna oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w system przepompowywania (recyrkulacji), który składa się z dwóch pomp powietrza (tzw. mamut). Są one „napędzane” powietrzem ze sprężarki i przepompowują osad czynny pomiędzy przestrzeniami w oczyszczalni. Jedna z nich przepompowuje osad czynny z dna przestrzeni separatora z powrotem do przestrzeni aktywacji (recyrkulacja zewnętrzna) a druga przepompowuje osad czynny pod kosz prętowy (recyrkulacja wewnętrzna). Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwustronne hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni wody. Ten system doczyszczania powierzchni zapewnia czyszczenie powierzchni wody w separatorze (a przez to rozdrobnienie ewentualnie wypłukanego osadu czynnego) oraz w razie potrzeby doczyszczenie powierzchni ( z lekkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni). Wszystkie systemy oczyszczalni są sterowane zaworami znajdującymi się w rozdzielaczu.