Przydomowe oczyszczalnie ścieków – oczyszczalnia biopura

 Oczyszczalnia fluidalna jest doskonałą alternatywą dla każdego domu, który nie ma możliwości przyłączenia się do zbiorowej kanalizacji. Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioPura to nowoczesne, wygodne oraz ekologiczne rozwiązanie dla zagospodarowania ścieków bytowych na prywatnej działce. Zbiornik oczyszczalni został wykonany z grubego polietylenu charakteryzującego się trwałością bez względu na środowisko, które na niego działa, jego konstrukcja jest solidnie wzmocniona, co powoduje, że jest bardzo odporna na obciążenia gruntu.
W oczyszczalni ścieków BioPura zastosowane są 2 strefy biologiczne, które gwarantują skuteczne oczyszczanie ścieków. Technologia, która została zastosowana daje wysokie parametry oczyszczania, niskie koszty eksploatacji.

Ścieki oczyszczone, przez takie przydomowe oczyszczalnie fluidalną, mogą zostać swobodnie rozsączane do gruntu przez np.: tunel rozsączający, drenaż, studnie chłonną. Jeśli uzyska się operat wodno prawny, takie ścieki po oczyszczeniu mogą zostać odprowadzone bezpośrednio do wód powierzchniowych np.: rów melioracyjny lub rzeka.

Oczyszczalnia przydomowa Biopura – zasady działania

I Etap

– Przypływ ścieków
– Spokojny dopływ ścieków gwarantuje wyższą skuteczność oczyszczalnia przydomowa
– Elementy cięższe spadają na dół, a lżejsze pojawiają się na powierzchni (sedymentacja i flotacja)
– Gdy ściek jest klarowany zaczyna przepływać do miejsca oczyszczania tlenowegoII Etap
– W pierwszej strefie tlenowej następuje odpowiedni rozwój błony biologicznej.
– Bakterie tlenowe oczyszcza ścieki ze związków organicznych
– W drugiej strefie tlenowej zostaje wykonane doczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych.III Etap
– Oczyszczony ściek pojawia się w osadniku wtórnym
– Błona biologiczna obumiera i zostaje recyrkulowana do osadnika wstępnego z osadnika wtórnego.
– Ścieki oczyszczone zostają odprowadzone do odbiornikaZłoża fluidalne, a nie osad czynny

Skuteczność pracy oczyszczalni przydomowej jest zależna od zastosowanego sposobu działania. W przydomowej oczyszczalni BioPura jest wykorzystywana technologia złóż fluoidalnych. W oczyszczalni BioPura najważniejszym elementem jest oczyszczanie tlenowe, działające przez kształtki polipropylenowe. Na nich dokonywany jest rozwój błony biologicznej, która konsumuje związki organiczne w ściekach, i właśnie w taki sposób dokonane jest ich oczyszczanie.
W tej tej metodzie oczyszczania nie ma niebezpieczeństwa, że kłaczki osadu czynnego będą się wypłukiwać do odbiornika

Dwie strefy biologiczne

Oczyszczalnia przydomowa BioPura wykorzystuje dwie strefy biologiczne, które nie są zależne od siebie. To przekłada się na zdecydowanie lepsze funkcjonowanie oczyszczalni oraz większą stabilność bez względu na ilość ścieków oraz osób, które je tworzą. W przypadku użytkowania oczyszczalni przez 2 osoby, oczyszczalnia przydomowa będzie wykorzystywała tylko jedną sferę, w przypadku korzystania przez 4 osoby, biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie wykorzystywała obie strefy oczyszczania tlenowego.Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków BioPura

– Bardzo wysoka skuteczność procesu oczyszczania ścieków, którą potwierdzają certyfikaty CE: testy zgodne z PN-EN:12566-3+A1:2009.
– Oczyszczalnia ścieków ma trwały zbiornik przygotowany z materiałów trwałych na działanie agresywnego środowiska
– Mała oczyszczalnia, tania i szybka w instalacji
– Nowoczesna i efektywna technologia oparta o złoża fluidalne
– Koszty użycia na niskim poziomie. Osady wywożone raz w roku, mała moc sprężarki
– Można regulować głębokość dopływu
– Praca automatyzowana w każdej oczyszczalni
– BioPura to oczyszczalnia estetyczna, której jedyny widoczny element to pojedyncza zielona pokrywa.