Przydomowe oczyszczalnie ścieków IndranOpis działania oczyszczalni

Ścieki z budynku odprowadzane rurą kanalizacyjną przenikają do zbiornika gnilnego. W osadniku gnilnym przebiega sedymentacja osadu (osiadanie cząstek osadu gęstszych od wody) a także biologiczne, beztlenowe oczyszczanie ścieków. W następnej kolejności z osadnika gnilnego już po sedymentacji oraz oczyszczaniu biologicznym w warunkach beztlenowych przenikają pojedynczą rurą rozsączającą na pakiety drenażowe IN-DRÄN. I w tym miejscu w warunkach tlenowych przebiega finalna biologiczna procedura oczyszczania.Moduł IN-DRÄN generuje bardzo dużą powierzchnię dla rozwoju flory bakteryjnej. Jego konstrukcja umożliwia trwały dostęp tlenu do błony biologicznej, niezbędnego w procesie oczyszczania. Naturalnie te cechy wraz ze zdolnością modułów IN-DRÄN do równomiernego rozpowszechniania wody, pozwalają obniżyć powierzchnię niezbędną dla standardowego systemu o 50-70%.

Technologia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z modułami IN-DRÄN składa się z osadnika gnilnego i pojedynczej rury rozsączającej ułożonej na modułach IN-DRÄN. Moduł IN-DRÄN zastępuje standardową warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Jego charakterystyczna budowa sprawia, że flora bakteryjna ma stale zagwarantowany dostęp tlenu, nawet wówczas, gdy występuje spiętrzanie ścieków. Pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są hamowane, a podział ścieków nad powłoką filtracyjną jest równomierny, co ma nadzwyczaj wartościowy wpływ na finalny rezultat oczyszczania. W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są także bakterie chorobotwórcze. Konsekwencją wyszczególnionych powyżej cech modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia obszaru może być nawet 8-krotnie mniejsza aniżeli w przypadku oczyszczalni tradycyjnej. Moduł IN-DRÄN ma wymiary: 0,2×0,6×1,25 m (wys. x szer. x dł.). Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną na ich powierzchni. Moduły i rura pokrywane są geowłókniną, a w następnej kolejności zasypywane gruntem rodzimym.

System ten nie potrzebuje budowy studzienki rozdzielczej, bo zazwyczaj robiony jest jedynie jeden ciąg rur. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów i nie potrzebują wykorzystywania bioaktywatorów. Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od typu gruntu rodzimego. Model gruntu wpływa wyłącznie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze bądź piasku do około 5 m na glinie.Koszty całkowitego standardowego systemu oczyszczania ścieków wahają się w dużym stopniu w zależności od miejscowych warunków gruntowych, lecz w przypadku stosowania systemu IN-DRÄN wahania te są nieznaczne.Zestawienie standardowej przydomowej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią z modułami IN-DRÄN na gruncie piaszczystym dla jednego domu (4-5 os.). System IN-DRÄN potrzebuje wyłącznie ok. 1/8 powierzchni.

Parametry Oczyszczenia ścieków przy użyciu modułów IN-DRÄN.

 

IN OUT RED
mg/lmg/l%
Zaw. Ogólna 830,999
BZT5 400399
tot-P 200,04499
tot-N 1307344

 

IN = na wyjściu z osadnika gnilnego.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:
• BARDZO MAŁA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
• POJEDYNCZY DRENAŻ DO MAX. 15 M
• NA KAŻDE WARUNKI GRUNTOWE – WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH, GRUNTY BARDZO SŁABO PRZEPUSZCZALNE
• BARDZO NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
• BEZOBSŁUGOWE
• BEZ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA BIOAKTYWATORÓW
• OSADNIK GNILNY BEZ WYMIENNYCH FILTRÓW
• OSADNIK GNILNY O BARDZO WYTRZYMAŁEJ KONSTRUKCJI – NIE WYMAGA POSADOWIENIA NA FUNDAMENCIE
• BARDZO DOBRE WYNIKI OCZYSZCZANIA
• W PROCESIE OCZYSZCZANIA CHOROBOTWÓRCZE BAKTERIE ZOSTAJĄ ZNISZCZONE

PAKIETY – OFERTA


Pakiet K44

Pakiet K44: (3 osoby)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 500 L
– Osadnik gnilny SA 2000
– IN-DRÄN – 4 moduły
– PE 110 – rura rozsączająca 5,0 mb
– Nadbudowa – 8 kręgów, pokrywa – 2 szt.
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet K64

Pakiet K64: (4 osoby)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 750 L
– Osadnik gnilny SA 2000
– IN-DRÄN – 6 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 7,5 mb
– Nadbudowa – 8 kręgów, pokrywa – 2 szt.
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet K84

Pakiet K84: (5 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.000 L
– Osadnik gnilny SA 2000
– IN-DRÄN – 8 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 10,0 mb
– Nadbudowa – 8 kręgów, pokrywa – 2 szt.
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet E44

Pakiet E44: (3-4 osoby)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 500 L – możliwość rozbudowy
– Osadnik gnilny SA 3000
– IN-DRÄN – 4 moduły
– PE 110 – rura rozsączająca 5,0 mb
– Nadbudowa – 6 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet E64

Pakiet E64: (5 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 750 L – możliwość rozbudowy
– Osadnik gnilny SA 3000
– IN-DRÄN – 6 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 7,5 mb
– Nadbudowa – 6 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet E84

Pakiet E84: (6 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.000 L – możliwość rozbudowy
– Osadnik gnilny SA 3000
– IN-DRÄN – 8 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 10,0 mb
– Nadbudowa – 6 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet E104

Pakiet E104: (8 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.250 L
– Osadnik gnilny SA 3000
– IN-DRÄN – 10 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 12,5 mb
– Nadbudowa – 6 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet F124

Pakiet F124: (10 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.500 L
– Osadnik gnilny SA 4000
– IN-DRÄN – 12 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 15,0 mb
– Nadbudowa – 10 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet F144

Pakiet F144: (12 osób)
Cena 14490 +23%Vat
Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.750 L
– Osadnik gnilny SA 4000
– IN-DRÄN – 14 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 17,5 mb
– Nadbudowa – 10 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet F164

Pakiet F164: (14 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 2.000 L
– Osadnik gnilny SA 4000
– IN-DRÄN – 16 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 20,0 mb
– Nadbudowa – 10 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet G184

Pakiet G184: (16 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 2.250 L
– Osadnik gnilny SA 6000
– IN-DRÄN – 18 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 22,5 mb
– Nadbudowa – 12 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2Pakiet G204

Pakiet G204: (18 osób)
Maksymalne dzienne zużycie wody – 2.500 L
– Osadnik gnilny SA 6000
– IN-DRÄN – 20 modułów
– PE 110 – rura rozsączająca 25,0 mb
– Nadbudowa – 12 kręgów, pokrywa
– Geowłóknina 100 g/m2