Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków krok po kroku

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to przede wszystkim bezpieczne, ekologiczne i wygodne w użytkowaniu rozwiązanie, ale nie tylko. Za sprawą taniej eksploatacji, ta pozornie kosztowna instalacja oferuje wyjątkowo szybki zwrot z inwestycji. Warunkiem bezawaryjnego działania jest jednak prawidłowy montaż wybranej oczyszczalni. O czym więc należy pamiętać w tej kwestii?

Podstawowe prace montażowe

W pierwszej kolejności należy dokładnie zaplanować sposób odprowadzania ścieków, co oczywiście powinno być poprzedzone dokładną analizą geologiczną. W ten sposób można skutecznie oszacować m.in. poziom przepuszczalności gruntu, a więc dobrać odpowiednią ilość elementów rozsączających. Podstawową kwestią dobrze działającej biologicznej oczyszczalni ścieków jest wykonanie odbiornika (odpowiednio dużego). W 85% polskich gruntów to glina piaszczysta i piasek gliniasty, dlatego należy wykonać odpowiednio duże pole filtracyjne. W tym celu należy wykonać badanie LTAR (wartość obciążenia długookresowego przy infiltracji wód pościekowych) gruntu.

Następnym krokiem jest przygotowanie wykopu pod biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jego wymiary będą zależeć od pojemności określonego zbiornika, z kolei głębokość od wyjścia kanalizacji z budynku. Zanim w wykopie zostaną umieszczone zbiorniki, należy odpowiednio ułożyć rury kanalizacyjne, które w pierwszym odcinku połączą instalację kanalizacyjną z osadnikiem wstępnym (przez ścianę zewnętrzną domu), a w drugim odcinku połączony zostanie osadnik wstępny ze zbiornikiem oczyszczania biologicznego. Rury układane są ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny spływ ścieków.

Po odpowiednim przygotowaniu dna wykopu można wprowadzić, wypoziomować i odpowiednio obsypać zbiornik (np. gruntem lub suchym betonem w zależności od grubości zbiornika). Po ustawieniu zbiornika podłącza się do niego rury. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy zbiorniki są odpowiednio zabezpieczone (włazem betonowym), a następnie przystąpić do ich zakopania. Bardzo istotnym etapem, przed podłączeniem instalacji, jest dokładne wyrównanie gruntu.

Po wypoziomowaniu całego systemu należy przystąpić do podłączenia jednostki sterującej. Końcowym etapem montażu jest instalacja systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków. W tym wypadku należy pamiętać, aby dno wykopu było pokryte żwirem oraz obłożone geowłókniną, co będzie przeciwdziałać zatykaniu się elementów rozsączających. Częstą praktyką jest też zainstalowanie za przydomową oczyszczalnią studzienki kontrolno-pomiarowej.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *