Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, odpowiednio dobranej do potrzeb oraz istniejących warunków to już połowa sukcesu. Chcąc móc w pełni cieszyć się jej działaniem konieczny jest również profesjonalny montaż. Tylko prawidłowe zainstalowanie wszelkich elementów daje gwarancję niezawodności. Firma Primeko, poza sprzedażą oraz fachowym doradztwem oferuje również montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz niezbędny, nowoczesny sprzęt umożliwia nam pracę nawet w trudnych warunkach. Podejmujemy się montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na takich gruntach, jak ił, glina czy tereny o wysokim poziomie wód gruntowych.

Oferujemy profesjonalny montaż oczyszczalni:

  • Oczyszczalni biologicznych z osadem czynnym
  • Oczyszczalni hybrydowych ze złożem biologicznym
  • Przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Szamb ekologicznych
  • Eko-oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – cena z montażem

Na cenę przemysłowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z montażem wpływa kilka czynników. Koszt końcowy zależny jest między innymi od:

  • sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnia chłonna; tunele rozsączające, maty INDRAN itp.
  • poziomu wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku
  • miejsca montażu oraz wielkości oczyszczalni
  • rodzaju montowanej oczyszczalni
  • rodzaju gruntu

Przykładowe rozwiązania

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - montaż
z rozprowadzeniem grawitacyjnym

Czas usługi: Montaż oczyszczalni trwa 8 – 12 godzin.

Całkowity koszt to:

koszt pracy koparki

wykonanie wykopu

podłączenie oczyszczalni ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku

grawitacyjne rozprowadzenie oczyszczonej wody

uruchomienie oczyszczalni

niwelacja terenu

niezbędne materiały potrzebna do wykonania usługi takie jak żwir, rury, kształtki, studnie, tunele itp.

Czas usługi: Montaż oczyszczalni trwa 8 – 12 godzin.

Całkowity koszt to:

koszt pracy koparki

wykonanie wykopu

podłączenie oczyszczalni ścieków do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku

wykonanie przepompowni

rozprowadzenie oczyszczonej wody

uruchomienie oczyszczalni

niwelacja terenu

niezbędne materiały potrzebna do wykonania usługi takie jak żwir, rury, kształtki, studnie, tunele itp.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
z przepompownią