Osiedlowa Przemysłowa oczyszczalnia ścieków typu BioDisc

Właściciele lokali przemysłowych często borykają się z nierównomiernym lub sezonowym użytkowaniem obiektu. Jednak prawidłowo działające przemysłowe oczyszczalnie ścieków są bezwzględnym obowiązkiem nie tylko w okresie zainteresowania, ale przez cały rok! Niejednokrotnie obiekty te posiadają również dodatkową przeszkodę – bardzo nierównomierny, utrudniający pracę dopływ ścieków przemysłowych. Oferujemy rodzaj przemysłowej oczyszczalni ścieków, która doskonale poradzi sobie z utrudnionymi warunkami, a także profesjonalny serwis oczyszczalni ścieków.

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków z serii BioDisc wyróżnia się zastosowaniem technologii tarczowych obrotowych złóż biologicznych. Dzięki temu doskonale radzi sobie z odprowadzaniem ścieków przemysłowych nawet na najbardziej nierównych odcinkach. Ponadto, przystosowana jest zarówno do ciągłego, jak i okresowego działania. Swoje zastosowanie znajdują między innymi przy:

  • hotelach
  • przedsiębiorstwach
  • lokalach gastronomicznych
  • domach weselnych
  • szkołach
  • pensjonatach
  • domach wczasowych
  • internatach
  • agroturystyce

rozwiązania znajdujące zastosowania komercyjne

W barach, klubach, hotelach, a przede wszystkim w zakładach przemysłowych, proces oczyszczania ścieków przemysłowych staje się z roku na rok coraz bardziej skomplikowany. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że same zanieczyszczenia stanowią ogromne wyzwanie dla oczyszczalni – są bowiem niebezpieczną mieszanką środków czyszczących, preparatów chemicznych oraz detergentów. Nasza firma wychodzi naprzeciw i tej grupie klientów! Oczyszczalnie ścieków przemysłowych BioDisc sprostają wysokim wymaganiom odbiorców prowadzących działalność komercyjną zarówno pod względem wydajności, jak i ekonomiczności.

przemysłowe oczyszczalnie

W barach, klubach, hotelach, a przede wszystkim w zakładach przemysłowych, proces oczyszczania ścieków przemysłowych staje się z roku na rok coraz bardziej skomplikowany. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że same zanieczyszczenia stanowią ogromne wyzwanie dla oczyszczalni – są bowiem niebezpieczną mieszanką środków czyszczących, preparatów chemicznych oraz detergentów. Nasza firma wychodzi naprzeciw i tej grupie klientów! Oczyszczalnie BioDisc sprostają wysokim wymaganiom odbiorców prowadzących działalność komercyjną zarówno pod względem wydajności, jak i ekonomiczności.

przemysłowe oczyszczalnie

Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków BioDisc
– inwestycja na lata

przemysłowe oczyszczalnie - montaż

Pomimo zaawansowanej technologii nadal nie powstały oczyszczalnie ścieków przemysłowych, które nie wymagałaby okresowej obsługi. Jednak Primeko wychodzi naprzeciw! Oferujemy nie tylko serwis szamba ekologicznego, ale również profesjonalny program konserwacji prewencyjnej, który umożliwia rozpoznanie ewentualnych problemów w ich zarodku, zanim staną się naprawdę niebezpieczne i problematyczne. Dzięki temu zamontowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych są w stanie bezbłędnie funkcjonować przez długie, długie lata!

Pomimo zaawansowanej technologii nadal nie powstała przemysłowa oczyszczalnia ścieków, która nie wymagałaby okresowej obsługi. Jednak Primeko wychodzi naprzeciw! Oferujemy nie tylko serwis, ale również profesjonalny program konserwacji prewencyjnej, który umożliwia rozpoznanie ewentualnych problemów w ich zarodku, zanim staną się naprawdę niebezpieczne i problematyczne. Dzięki temu zamontowana oczyszczalnia jest w stanie bezbłędnie funkcjonować przez długie, długie lata!

przemysłowe oczyszczalnie - montaż

Przebieg procesu oczyszczania ścieków przemysłowych

Pierwszy etap oczyszczania ścieków przemysłowych następuje jeszcze w osadniku wstępnym. Ścieki trafiają do komory głównej, gdzie ciężkie cząstki stałe mogą łączyć się ze sobą i osadzać tworząc okresowo usuwany muł. Z kolei woda trafia do pierwszej biosfery. Tu na uwagę zasługuje zastosowanie specjalnych tarcz, które przyczyniają się do tego, że wstępne oczyszczanie charakteryzuje wyjątkowo wysoka wydajność. Z drugim etapem mamy do czynienia w systemie czerpakowym, a więc wtedy, gdy ciecz przepływa przez zamontowany na wale system. To właśnie tu ustalona wcześniej ilość częściowo oczyszczonych ścieków przemysłowych jest przekazywana do drugiej strefy dysków, a te ścieki, które przekraczają pojemność systemu czerpakowego pozostają w osadniku wstępnym. W oczyszczalni utrzymywana jest dzięki temu równowaga hydrauliczna.
serwis szamba ekologicznego
Pierwszy etap oczyszczania ścieków przemysłowych następuje jeszcze w osadniku wstępnym. Ścieki trafiają do komory głównej, gdzie ciężkie cząstki stałe mogą łączyć się ze sobą i osadzać tworząc okresowo usuwany muł. Z kolei woda trafia do pierwszej biosfery. Tu na uwagę zasługuje zastosowanie specjalnych tarcz, które przyczyniają się do tego, że wstępne oczyszczanie charakteryzuje wyjątkowo wysoka wydajność. Z drugim etapem mamy do czynienia w systemie czerpakowym, a więc wtedy, gdy ciecz przepływa przez zamontowany na wale system. To właśnie tu ustalona wcześniej ilość częściowo oczyszczonych ścieków przemysłowych jest przekazywana do drugiej strefy dysków, a te ścieki, które przekraczają pojemność systemu czerpakowego pozostają w osadniku wstępnym. W oczyszczalni utrzymywana jest dzięki temu równowaga hydrauliczna.
serwis szamba ekologicznego

Oryginalne rozwiązania zastosowane tak na pierwszym, jak i na drugim etapie sprawiają, że nawet w przypadku awarii jeszcze przez sześć godzin oczyszczalnia ekologiczna może przyjmować ścieki, dzięki czemu można mówić o znaczącej minimalizacji strat. Z trzecim etapem oczyszczania ścieków przemysłowych mamy do czynienia w drugiej strefie dysków. Na powierzchniach dysków narastają kolejne warstwy bakterii, a te wykorzystują składniki ścieków jako źródło swojego pożywienia. Dzięki ruchowi obrotowemu dysków możliwe staje się wytworzenie delikatnych ścieżek przepływu, te zaś przyczyniają się do tego, że ścieki są przenoszone w obrębie strefy biologicznej. Ruch obrotowy ma zresztą jeszcze jedną zaletę, pozwala bowiem na usuwanie z dysków nie tylko obumarłych bakterii, ale również ich nadmiaru. Cała powierzchnia ulega więc automatycznej regeneracji, nie ma przy tym ryzyka zatykania się stref biologicznych przez obumarłe organizmy, choć wielu innych producentów oczyszczalni ścieków boryka się z tego rodzaju problemem. Do ostatniego etapu oczyszczania dochodzi w osadniku wtórnym, do którego trafiają ścieki niemal całkowicie oczyszczone. Tu znajduje się pompa zwrotna osadów, materiał jest więc przepompowywany z dna zbiornika do osadnika wstępnego. Oczyszczanie jest dzięki temu bardziej wydajne.

Specyfikacja - oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Rozmiary BC BD BE BF BG BH BJ BK BL
Liczba mieszkańców 18 25 35 50 70 75 100 125 150
Maksymalny dzienny ładunek BZT (kg) 1,08 1,5 2,1 3,0 4,2 4,5 6,0 7,5 9,0
Maksymalna dzienna ilość ścieków (m³) 3,6 5 7 10 14 15 20 25 30
Długość (mm) 2450 3340 3340 4345 5235 7755 7755 7755 7755
Szerokość (mm) 2450 2450 2450 2450 2450 2455 2455 2455 2455
Głębokość dopływu (mm) 600* 600* 600* 600* 600 600 600 600 600
Głębokość pod dopływem (mm) 1820 1820 1820 1820 1820 1790 1790 1790 1790
Głębokość odpływu (mm) 685 685 685 700 700 750 750 750 750
Całkowita wysokość (mm) 2825 2825 2825 2825 2875 2830 2830 2830 2830
Wysokość do krawędzi pokrywy (mm) 2485 2485 2485 2485 2485 2500 2500 2500 2500
Całkowity ciężar, bez obciążenia (kg) 650 1100 1200 1315 1660 3000 3100 3200 3300
Zasilanie elektryczne jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe
Opcjonalne zasilanie elektryczne trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe
Moc silnika – jednofazowy/trójfazowy (Wat) 75 75 75/60 120 180 250 250 370 370
Prąd podczas pełnego obiążenia – jednofazowy (A) 1,00 1,00 1,10 1,26 1,70 1,95 1,95 2,35 2,35
Prąd podczas pełnego obiążenia – trójfazowy (A) 0,34 0,34 0,35 0,42 0,63 0,88 0,88 1,35 1,35
Moc silnika pompy zwrotnej osadu (Wat) 480 480 480 480 480
*Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia oczyszczalni z większą głębokością dopływu

Oczyszczanie ścieków przemysłowych
- jak działa oczyszczalnia BioDisc?

Pierwszy etap oczyszczania ścieków przemysłowych następuje jeszcze w osadniku wstępnym. Ścieki trafiają do komory głównej, gdzie ciężkie cząstki stałe mogą łączyć się ze sobą i osadzać tworząc okresowo usuwany muł. Z kolei woda trafia do pierwszej biosfery. Tu na uwagę zasługuje zastosowanie specjalnych tarcz, które przyczyniają się do tego, że wstępne oczyszczanie charakteryzuje wyjątkowo wysoka wydajność.

Z drugim etapem mamy do czynienia w systemie czerpakowym, a więc wtedy, gdy ciecz przepływa przez zamontowany na wale system. To właśnie tu ustalona wcześniej ilość częściowo oczyszczonych ścieków przemysłowych jest przekazywana do drugiej strefy dysków, a te ścieki, które przekraczają pojemność systemu czerpakowego pozostają w osadniku wstępnym. W oczyszczalni utrzymywana jest dzięki temu równowaga hydrauliczna. Oryginalne rozwiązania zastosowane tak na pierwszym, jak i na drugim etapie sprawiają, że nawet w przypadku awarii jeszcze przez sześć godzin oczyszczalnia ekologiczna może przyjmować ścieki, dzięki czemu można mówić o znaczącej minimalizacji strat.

Z trzecim etapem oczyszczania ścieków mamy do czynienia w drugiej strefie dysków. Na powierzchniach dysków narastają kolejne warstwy bakterii, a te wykorzystują składniki ścieków jako źródło swojego pożywienia. Dzięki ruchowi obrotowemu dysków możliwe staje się wytworzenie delikatnych ścieżek przepływu, te zaś przyczyniają się do tego, że ścieki są przenoszone w obrębie strefy biologicznej. Ruch obrotowy ma zresztą jeszcze jedną zaletę, pozwala bowiem na usuwanie z dysków nie tylko obumarłych bakterii, ale również ich nadmiaru. Cała powierzchnia ulega więc automatycznej regeneracji, nie ma przy tym ryzyka zatykania się stref biologicznych przez obumarłe organizmy, choć wielu innych producentów przemysłowych oczyszczalni ścieków boryka się z tego rodzaju problemem.

Do ostatniego etapu oczyszczania dochodzi w osadniku wtórnym, do którego trafiają ścieki niemal całkowicie oczyszczone. Tu znajduje się pompa zwrotna osadów, materiał jest więc przepompowywany z dna zbiornika do osadnika wstępnego. Oczyszczanie jest dzięki temu bardziej wydajne.

Jakie zalety ma oczyszczanie ścieków przemysłowych?

Proces oczyszczania ścieków przemysłowych cieszy się szerokim wachlarzem zalet. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na prostotę układów mechanicznych, cichą pracę, samoregulację procesu bakteriologicznego, czy zastosowanie systemu czerpakowego, który sprawia, że oczyszczalnia będzie mogła zmieniać wydajność w zależności od istniejących potrzeb.

Ponadto, na uznanie zasługuje również stała jakość ścieków. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych zapewniają utrzymanie poziomu wyznaczonego przez przepisy prawa. Na specjalne życzenie osoby nadzorującej funkcjonowanie oczyszczalni standard oczyszczanych ścieków przemysłowych może zostać dodatkowo podniesiony!

przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Proces oczyszczania ścieków przemysłowych cieszy się szerokim wachlarzem zalet. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na prostotę układów mechanicznych, cichą pracę, samoregulację procesu bakteriologicznego, czy zastosowanie systemu czerpakowego, który sprawia, że oczyszczalnia będzie mogła zmieniać wydajność w zależności od istniejących potrzeb.

Ponadto, na uznanie zasługuje również stała jakość ścieków. Oczyszczalnia zapewnia utrzymanie poziomu wyznaczonego przez przepisy prawa. Na specjalne życzenie osoby nadzorującej funkcjonowanie oczyszczalni standard oczyszczanych ścieków przemysłowych może zostać dodatkowo podniesiony!

przemysłowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnie ścieków przemysłowych
- względy bezpieczeństwa

przemysłowa oczyszczalnia ścieków

Proces oczyszczania ścieków przemysłowych cieszy się szerokim wachlarzem zalet. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na prostotę układów mechanicznych, cichą pracę, samoregulację procesu bakteriologicznego, czy zastosowanie systemu czerpakowego, który sprawia, że oczyszczalnia będzie mogła zmieniać wydajność w zależności od istniejących potrzeb.

Ponadto, na uznanie zasługuje również stała jakość ścieków. Oczyszczalnia zapewnia utrzymanie poziomu wyznaczonego przez przepisy prawa. Na specjalne życzenie osoby nadzorującej funkcjonowanie oczyszczalni standard oczyszczanych ścieków przemysłowych może zostać dodatkowo podniesiony! Oczyszczalnie ekologiczne powinny również przechodzić odpowiednie serwisy przez uprawione do tego osoby i firmy !

Proces oczyszczania ścieków przemysłowych cieszy się szerokim wachlarzem zalet. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na prostotę układów mechanicznych, cichą pracę, samoregulację procesu bakteriologicznego, czy zastosowanie systemu czerpakowego, który sprawia, że oczyszczalnia będzie mogła zmieniać wydajność w zależności od istniejących potrzeb.

Ponadto, na uznanie zasługuje również stała jakość ścieków. Oczyszczalnia zapewnia utrzymanie poziomu wyznaczonego przez przepisy prawa. Na specjalne życzenie osoby nadzorującej funkcjonowanie oczyszczalni standard oczyszczanych ścieków przemysłowych może zostać dodatkowo podniesiony!

przemysłowa oczyszczalnia ścieków