Oczyszczalnie hybrydowe

Oferowana przez nas Oczyszczalnia hybrydowa typu NV wykonana jest ze zbiornika w kształcie stożka o konstrukcji podzielonej na części, w których każda spełnia inną funkcję. Wewnątrz zbiornika oczyszczania ścieków umieszczono zasobnik bez dna, zwężający się ku dołowi. Komora zasobnika wewnętrznego stanowi przegrodę napowietrzania, natomiast przestrzeń pomiędzy zbiornikami to strefa, do której przez przelew pilasty odpływają oczyszczone ścieki, a osad sedymentuje.
Oczyszczalnie hybrydowe

Oczyszczalnie hybrydowe – budowa

Przydomowe oczyszczalnie hybrydowe zostały wyposażone w funkcjonalny zbiornik w kształcie stożka zrobiony z odpowiednio przygotowanej żywicy poliestrowej oraz wzmocnionego włókna szklanego. Wewnątrz niego umieszczony jest kolejny pojemnik bez dna o nieco mniejszej średnicy, na którego powierzchni gromadzą się mikroorganizmy biorące czynny udział w oczyszczaniu ścieków. Drugi silos – podobnie jak pierwszy – zwęża się ku dołowi. Dzięki temu osad zyskuje odpowiednie warunki do mieszania się. Oczyszczalnie hybrydowe mogą być z powodzeniem montowane na różnych terenach, także tam, gdzie występuje podwyższony poziom wód gruntowych.

Jak działa hybrydowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia hybrydowa NV oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego, polegającego na czyszczeniu ścieków poprzez osad czynny, przy równoczesnym bardzo silnym natlenianiu ich. Wytworzony osad mieszany jest z nowo doprowadzanymi do komory napowietrzania ściekami. Oczyszczaniu towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NV. Za pomocą specjalnej dmuchawy umieszczonej w pomieszczeniu niezamieszkałym lub zaraz przy oczyszczalni ścieków w zabezpieczającej skrzynce do oczyszczalni doprowadzane jest powietrze umożliwiające prawidłowe działanie.

Przekrój oczyszczalni hybrydowej
Przydomowe oczyszczalnie hybrydowe

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków – zalety rozwiązania

Oferowane przez naszą firmę oczyszczalnie hybrydowe mają wiele zalet. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • konieczność wykonania wykopu o stosunkowo niedużej powierzchni;

  • wysoka wydajność działania, także przy nierównomiernym zrzucie ścieków;

  • brak potrzeby budowania drenażu rozsączającego;

  • komfort i wygodę użytkowania;

  • odporność na krótkotrwałe przerwy w dostępie do zasilania energią elektryczną.

Warto mieć świadomość, że hybrydowe systemy oczyszczania ścieków są przyjazne dla środowiska naturalnego. Proces neutralizacji szkodliwego wpływu nieczystości na otoczenie w ich przypadku zachodzi bowiem w jednym szczelnym zbiorniku. Co istotne, osadnik zintegrowany razem z bioreaktorem zajmuje stosunkowo niewiele miejsca.