Oczyszczalnie hybrydowe

Oczyszczalnia hybrydowa typu NV wykonana jest ze zbiornika w kształcie stożka o konstrukcji podzielonej na części, w których każda spełnia inną funkcję. Wewnątrz zbiornika oczyszczania ścieków umieszczono zasobnik bez dna, zwężający się ku dołowi. Komora zasobnika wewnętrznego stanowi przegrodę napowietrzania, natomiast przestrzeń pomiędzy zbiornikami to strefa, do której przez przelew pilasty odpływają oczyszczone ścieki, a osad sedymentuje.

Oczyszczalnie hybrydowe

Jak działa hybrydowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia hybrydowa NV oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego, polegającego na czyszczeniu ścieków poprzez osad czynny, przy równoczesnym bardzo silnym natlenianiu ich. Wytworzony osad mieszany jest z nowo doprowadzanymi do komory napowietrzania ściekami. Oczyszczaniu towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NV. Za pomocą specjalnej dmuchawy umieszczonej w pomieszczeniu niezamieszkałym lub zaraz przy oczyszczalni ścieków w zabezpieczającej skrzynce do oczyszczalni doprowadzane jest powietrze umożliwiające prawidłowe działanie.

Przekrój oczyszczalni hybrydowej
Przydomowe oczyszczalnie hybrydowe