Utrzymanie biologicznej oczyszczalni ścieków

W miejscach, które nie posiadają przyłączenia do instalacji kanalizacyjnej, mieszkańcy zobowiązani są do odprowadzania ścieków we własnym zakresie. Jednym ze sposobów na to są oczyszczalnie biologiczne oraz oczyszczalnie drenażowe. Oba rozwiązania stają się alternatywą wobec kosztownego w utrzymaniu i eksploatacji szamba. Poszczególne rozwiązania różnią się jednak kosztami, czasami w znacznym wymiarze.

Koszt jednorazowy a wieloletnia inwestycja

Jednym z aspektów, który może zniechęcać do założenia biologicznej instalacji ścieków, jest wysoki jednorazowy koszt jej montażu. Warto jednak podkreślić, że inwestycja ta zwraca się w ciągu kilku lat, dzięki temu, że koszty eksploatacji oczyszczalni są o wiele niższe niż utrzymania szamba. 

Warunki użytkowania oczyszczalni biologicznej

Coraz częściej tworzy się oczyszczalnie biologiczne, które nie są wyposażone w elektrozawory, sterowniki, silniki czy elementy ruchome wymagające serwisowania. Wobec tego koszt energetyczny sprowadza się do pracy układu napowietrzającego, który pozwala na przetwarzanie ścieków. W związku z tym koszt eksploatacji jest niższy o nakłady związane z serwisowaniem. Ponadto woda pochodząca z filtrowania nieczystości może zostać odprowadzona do gruntu, bez obaw o jego zanieczyszczenie. Ogranicza to także konieczność wywożenia osadów, które odbywa się rzadko.

Inne zalety przydomowych oczyszczalni ścieków

Instalacja oczyszczalni biologicznej w porównaniu do drenażowej nie wiąże się ze stopniowym dewastowaniem terenu, na którym została umiejscowiona. Wywożenie osadu odbywa się szybko i sprawnie. Dzięki samoobsługowemu działaniu oczyszczalni można również zapomnieć o uzupełnianiu jej preparatami wspomagającymi rozkład oraz filtrację nieczystości. Jak to często bywa w przypadku inwestycji proekologicznych na inwestorów, mogą również czekać dofinansowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *