Oczyszczalnia drenażowa

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym, w skrócie nazywane są po prostu oczyszczalniami drenażowymi. To popularny model oczyszczalni ścieków chętnie stosowany w przypadku domów jednorodzinnych. Oczyszczalnia drenażowa jest w pełni funkcjonalna, wygodna w obsłudze oraz niepodatną na uszkodzenia, dzięki czemu jej użytkowanie może trwać wiele długich lat. Tak naprawdę, jedyną formą serwisowania oczyszczalni drenażowej jest jej regularne opróżnianie, które odbywa się raz do roku. Ten typ przydomowej oczyszczalni składa się ze zbiornika głównego tzw. osadnika wstępnego oraz z ciągów drenarskich, czyli rur, które rozprowadzają oczyszczony materiał ściekowy w gruncie. Rozwiązanie to jest w pełni ekologiczne oraz nie stanowi zagrożenia dla gruntu i okolicznych zbiorników wodnych.

Jak wybrać optymalną wielkość zbiornika przydomowej oczyszczalni drenażowej?

Wybór odpowiedniego modelu przydomowej oczyszczalni ścieków to połowa sukcesu. Kolejną kwestią niezbędną do przepracowania będzie wybór właściwej pojemności zbiornika, która zapewni bezpieczne i nieprzerwane oczyszczanie ścieków, bez ryzyka spiętrzania się jego zawartości. Wielkość osadnika wstępnego (zbiornika głównego) należy dostosować do liczby osób, które na stałe przebywają w gospodarstwie domowym. Co ważne, nie wlicza się w to osób, które w naszym domu bywają przejazdem od czasu do czasu. Przyjmuje się, że średnia dzienna ilość, zużywanej wody przez jednego mieszkańca to od 100 do 150 litrów. Wiedząc to, w prosty sposób można w przybliżeniu obliczyć optymalną wielkość zbiornika dla naszej oczyszczalni stosując wzór: ilość osób x 100/150 litrów. Pamiętajmy jednak, że zawartość osadnika może utrzymywać się do trzech dni, dlatego warto dać sobie pewien zapas, by w przyszłości zbiornik nie okazał się za mały. Nie można jednak przejść w drugą skrajność, ponieważ zbyt duży zbiornik uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, spowalniając działanie bakterii beztlenowych żyjących w osadniku.

W jaki sposób działa drenażowa oczyszczalnia ścieków?

Drenażowa oczyszczalnia ścieków, w skrócie składa się z dwóch elementów, z osadnika wstępnego oraz z ciągów drenujących. Osadnik wstępny do zbiornik o wysokiej pojemności, do którego w pierwszym etapie oczyszczania, trafiają surowe ścieki. Następnie w drugim etapie, przefiltrowany i odpowiednio przygotowany materiał przepuszczany jest do gruntu przez ciągi drenujące. Jak dokładnie wygląda proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni drenażowej?

Etap 1 – Oczyszczenie ścieków

Podczas pierwszego etapu, surowe ścieki trafiają do osadnika wstępnego, w którym zachodzą procesy separacji, dekantacji oraz fermentacji. W praktyce oznacza to, że ścieki na tym etapie są oczyszczane z substancji nierozpuszczalnych w wodzie, a następnie są rozdzielane na substancje lekkie, które unoszą się w górnej części zbiornika, oraz na substancje ciężkie, które opadają na dno zbiornika. Następnie dochodzi do fermentacji, czyli procesu beztlenowego, podczas którego ścieki ulegają wstępnemu rozkładowi na związki organiczne.
Przekrój oczyszczalni tunelowej

Etap 2 – Rozsączenie ścieków w gruncie

W drugim etapie, ścieki, które zostało prawidłowo oczyszczone przepływają do drugiego elementu oczyszczalni drenażowej, którym jest drenaż rozsączający. Oczyszczone ścieki przechodzą przez specjalny filtr, a następnie stopniowo rozprowadzane są w gruncie. Etap ten nazywany jest również tlenowym doczyszczeniem ścieków, ponieważ rozprowadzane w gruncie ścieki oczyszczane są podczas zachodzącego naturalnego procesu tlenowego, w którym bakterie rozkładają pozostałe związki organiczne w ściekach. Rozsączanie oczyszczonych ścieków w gruncie nie stanowi zagrożenia dla środowiska, nie powoduje nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz oraz jest w pełni bezpieczna dla użytkowników.

W pierwszym etapie oczyszczania ścieków dochodzi do procesów, które pozwalają na oddzielnie substancji ciężkich od lekkich, a także do procesu fermentacji, który dzięki bakteriom prowadzi do rozkładu treści ścieków na nieszkodliwe związki organiczne. Aby oczyszczanie ścieków przebiegło prawidłowo, zawartość zbiornika musi utrzymywać się minimum 3 dni. Właśnie dlatego, dobranie odpowiedniej pojemności zbiornika jest kluczowe, by dało radę pomieścić nieczystości oraz zużytą wodę, wygenerowaną przez domowników.

Co znajduje się wewnątrz zbiornika oczyszczalni drenażowej?

  1. W osadniku znajdują ścieki, które podczas zachodzących procesów rozdzielają się na osa, opadający na dno zbiornika oraz na tzw. kożuch tworzący się na powierzchni.
  2. Do ciągów drenażowych trafiają ścieki wyklarowane i oczyszczone, które kierowane są bezpośrednio do gruntu. By oczyszczalnia działała sprawnie wymagane jest określona długość drenów oraz chłonny grunt o dużej przepuszczalności.
image3

Badanie Przepuszczalności Gruntu

W celu przetestowania przepuszczalności gruntu trzeba dokonać Test Perkoalacyjny. Warunki wykonania testu: Do głębokości projektowanego rozsączenia robimy wykop bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Na dnie odkopanego wykopu robimy dołek jakiego wymiary to 30 cm x 30 cm zaś głębokość to plus minus 15 cm, następnie wlewamy do niego 10 l wody. Odczekujemy 5 minut po wsiąknięciu w ziemię. Później wlewamy do otworu 12,5 l wody. Mierzymy czas wsiąkania wody w ziemię i zapisujemy tak otrzymane wyniki.