Oczyszczalnia biologiczna SBR

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, to dobre rozwiązanie dla działek, nie mających możliwości podłączenia się do kanalizacji gminnej. To doskonała alternatywna dla tradycyjnych szamb, które wymagają częstego opróżniania oraz, które bywają niewystarczająco szczelne, a zatem mogą stać się zagrożeniem dla gruntu i okolicznych wód. Choć budowa własnej, przydomowej oczyszczalni ścieków jest droższą inwestycją, w praktyce zwraca się po kilku latach, ponieważ jest wyjątkowo trwała i odporna na zniszczenia, przez co nie wymaga serwisowania, a jej opróżnienie odbywa się raz na rok lub dwa lata.

 

Proponowany przez nas model oczyszczalni SBR to odpowiedni wybór dla domów jednorodzinnych, kompleksów sportowych i rekreacyjnych oraz ośrodków turystycznych takich jak hotele czy domki na wynajem. Oczyszczalnia SBR charakteryzuje się dużą wydajnością przy minimalnym zużyciu energii, odpornością na przeciążenia, wahania temperatury oraz na chwilowy brak dopływu ścieków np. z powodu wyjazdu lub cyklicznego napływania gości. Atutem oczyszczalni SBR jest również możliwość jej rozbudowy wraz z narastającymi potrzebami.

Fazy oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej SBR

  • Faza dozowania – Podczas tej fazy ściek trafia do pierwszej komory, w której odbywa się wstępne oczyszczanie, podczas którego odfiltrowywane są substancje stałe. Następnie ściek przechodzi do bioreaktora, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania w technologii SBR.
  • Faza natleniania  – Właściwy proces oczyszczania biologicznego zachodzi w komorze SBR. Sterownik kontroluje proces oczyszczania. Naprzemiennie następują po sobie fazy napowietrzania i sedymentacji. Dzięki temu osad czynny ma właściwe warunki do dokładnego oczyszczania ścieku.
  • Faza sedymentacji – Podczas fazy sedymentacji dochodzi do rozdzielenia ścieku na ściek oczyszczony, który znajduje się teraz w górnej części zbiornika, i osad czynny, który w trakcie tej fazy opada na dno.
  • Faza recyrkulacji – W ostatniej fazie ściek trafia do odbiornika, gdzie następnie jest rozsączany w gruncie za pomocą ciągów drenażowych. Nadmiar osadu odprowadzany jest z powrotem do pierwszej komory.

Dane techiczne

 

Model

Pojemność

Ilość osób

Dzienna ilość ścieków (m3/d)

EKO SBR 2-42500 litrów2-40,3 – 0,6
EKO SBR 4-63500 litrów4-60,6 – 0,9
EKO SBR 6-84750 litrów6-80,9 – 1,2
EKO SBR 8-106750 litrów8-101,2 – 1,5
EKO SBR 10-128000 litrów10-121,5 – 1,8

Zalety oczyszczalni SBR

Oczyszczalnia biologiczna SBR to praktyczne i niezawodne rozwiązanie, które pozwoli na proste gospodarowanie nieczystościami przy braku dostępu do kanalizacji grupowej. Jej niezawodne działanie, sprawdza się w przypadku domów z większa liczbą mieszkańców, ośrodków sportowych i wypoczynkowych. Zadaniem oczyszczalni biologicznej SBR jest rozkład napływających ścieków do prostych związków chemicznych. Proponowany przez nas model oczyszczalni SBR posiada wiele zalet, dzięki czemu jest świetną propozycją dla większych budynków generujących nieczystości z różną częstotliwością i o różnej wielkości.

Bardzo wysoka skuteczność oczyszczania

oczyszczalnia biologiczna SBR wykazuje się skutecznością na poziomie 90% dla zawiesiny ogólnej i zanieczyszczeń organicznych oraz 80% skutecznością dla związków azotu.

Zautomatyzowany proces oczyszczania ścieków

cykl oczyszczania dostosowuje się automatycznie do ilości napływających ścieków. Zaletą tego rozwiązania jest to, że oczyszczalnia SBR jest również odporna na duże zróżnicowania w ilości dopływających ścieków. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania przy braku dopływu ścieków.

Nie wymaga obsługi

procesy zachodzące w biologicznej oczyszczalni ścieków SBR nie wymagają stosowania biopreparatów. Proces oczyszczania jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu mikroprocesorowy sterownik reguluje pracę każdego z podzespołów. Zastosowanie sterownika gwarantuje również szybkie poinformowanie użytkownika o wystąpieniu ewentualnej awarii, które pozwoli na błyskawiczne podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Możliwość rozbudowy oczyszczalni

wraz z zwiększającymi się zapotrzebowaniami istnieje możliwość rozbudowania oczyszczalni poprzez dodanie do niej dodatkowego zbiornika. Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada budowę modułową, która pozwala na dodanie zbiornika bez konieczności wymiany pozostałych jej elementów.

Bezpieczeństwo i niezawodność podczas użytkowania

Zbiorniki stosowane w oczyszczalni biologicznej SBR wykonywane są z wytrzymałego tworzywa PE (polietylenu). Wewnątrz posiadają również dodatkowe stalowe wzmocnienie, które zapobiegają rozszczelnianiu się i przepuszczaniu nieczystości do gruntu.